App Art 3: Bots of Obvia Nomin

Galerie Kontext 26 11 — 31 01
vernisáž — 25 11 2021

Celoroční cyklus výstav App Art v galerii Kontext se věnuje způsobům, jak je sdílená uživatelská zkušenost s mobilními aplikacemi reflektována ve tvorbě aplikací s uměleckým obsahem. Aktuální výstava se blíže zabývá textovou složkou aplikací, která je přítomná hned na několika úrovních. Od textů s obsahem určeným uživateli, přes texty spojené s ovládáním aplikace, až po ty, které jsou běžnému uživateli skryté, určené ke komunikaci aplikace se sítěmi a dalšími programy.

Dílo Obvia Gaude dvojice Ľubomíra Panáka & Zuzany Husárové je autorskou, velmi osobní, senzuální remediací poetického textu z období baroka do podoby mobilní aplikace. The Bots of New York, facebookový bot autora/autorů Botmin, zpracovává a paroduje slavný projekt The Humans of New York prostřednictvím neuronové sítě. A aplikace Nomin Andrease Gajdošíka tematizuje další textovou úroveň aplikací, návštěvníci si mohou prostřednictvím jeho díla odeslat doporučující email z adresy některého ze slavných kurátorů a získat tak pro sebe, nebo pro někoho jiného, obtížně dostupnou výstavní příležitost.

Zmíněné přístupy obsahově provazuje aplikace Obscure motif, která zachycuje poetiku hlášek otravných vyskakovacích oken, kombinuje ji s prohledáváním osobních dat a naší nutkavou potřebou hledat zkratky v porozumění si, ať už například věštěním z ruky, nebo z mobilů v ruce.