Dominika Dobiášová je studentkou malby brněnské FaVU VUT pod vedením Vasila Artamonova a Marie Štindlové. Ve jejích malbách objevujeme lehce snové scény stylizovaných figur, neotřelým způsobem propojující svět fantasy a popkultury.

Písky mikrosvěta 2.0 je dlouhodobý projekt volného uskupení slovenských a českých autorů: Michala Žilinského, Jakuba Ročka, Petra Jambora a Jakuba Němce. Kolektiv autorů pracuje s médiem scénické instalace, 3D animace a tématem globální environmentální krize. Autorem zvukové intervence je Tomáš Moravanský. Kurátorkou projektu je Marianna Brinzová.

Dominantní část prací v portfoliu Adama Hejduka spočívá v řemeslně precizní práci s velkoformátovými sklenými tabuli, které jsou k sobě kotvené za pomoci strun. Jsou to jakési svébytné objekty a současně hudební nástroje. Ve své diplomové práci však použil sklené desky jako projekční plochy pro tříkanálové video.

Projekt zamýšlený a komponovaný pro Kino CIT.

Aurélie Bayad je belgická umělkyně tematizující především způsoby a formy, jakými exponujeme svá těla ve virtuálním prostoru, prostřednictvím čeho formuluje svá feministická stanoviska. Jazykem její práce je performance, fotografie, text, video a instalace.

Instalace Adama Turza pracuje s kombinací materiálů jako jsou sklo, kolorovaná PU pěna nebo stavebniny, které nabízí širokou škálu povrchů, matů, lesků a barev a kdy se jako exponované 3D objekty pod určitou teplotou a intenzitou LED osvětlení přibližují estetice počítačem generované grafiky. Doplněním klasickými 2D médiami v papíru, linorezu, Sootprintu©, který simuluje snímky z digitální kopírky, a napodobováním estetiky bitmapy a vektorů Adam Turzo dosáhne zmatení vidění.

Projekt zamýšlený a komponovaný pro Kino CIT.

Daniel Nováček je studentem ateliéru Intermédií FaVU VUT v Brně. Programově pracuje s prostředky filmové řeči a video instalace a prostřednictvím svého vlastního metaforického jazyka zpracovává aktuální společenská témata způsobem, který obecně přijímané kritické postoje obohacuje o neotřelý psychologický vhled do problému.

Autorská výstava Zbyňka Baladrána představí nejnovější práci tohoto umělce, jež se věnuje se rozporům současného světa a způsobu, jak je odkrýt pomocí umění a umělecké praxe. Umělecké ztvárnění skýtá velkou míru názorové otevřenosti i metodologické nerigidnosti, nabízí přímočařejší, účinnější i flexibilnější způsoby komunikace, než které dokáže využívat vědecká komunita nebo média. S vědomím těchto „zbraní“ se Zbyněk Baladrán pouští do výkladů důležitých společensko-politických jevů, které často stojí kdesi stranou naší pozornosti. Autor se nenabízí objasnění, jako spíš posiluje vědomí fascinující nejednoznačnosti našeho světa.  

Součástí komplexu Galerií TIC je také prostor Bookshopu, který není klasickým knihkupectvím, spíš prostorem, který propojuje několik funkcí, je relaxační zónou, čítárnou, čekárnou, posluchárnou a někdy i barem. Jeho zejména relaxační funkci podpoříme skrze umělecký projekt Michala Mitra #playisthenewblack, který je svým způsobem hřištěm pro lidi bez rozdílu věku. 

Pavel Dvořák je absolventem FU OSU v Ostravě, jeho starší malby byly ovlivněny neoexpresionismem a motivy vycházeli z nejrůznějších popkulturních zdrojů: počítačových her, animovaných gore hororů nebo komixů. Kromě malby také vytváří dřevěné postavičky, které rovněž jako jeho figury na plátnech, nešetří ostrým humorem.