Galerie mladých

Galerie mladých vznikla v roce 1967 jako prostor určený pro prezentaci mladých umělkyň a umělců. Už historicky poskytuje zázemí pro seberealizaci všem neprověřených, experimentujících, kverulujících. V současnosti je tak nejstarší z výstavních prostor městské příspěvkové organizace TIC Brno, které fungují pod zastřešujícím názvem Galerie TIC. Galerie mladých se tedy více než padesát let kontinuálně zabývá prezentací autorek a autorů nejmladší umělecké generace, převážně studentů a čerstvých absolventů vysokých uměleckých škol. Poskytuje nejen prostorové a instalační zázemí, ale také a především místo pro sdílení a spolupráci. Dramaturgickým záměrem Galerie mladých je mapování nastupující umělecké generace při zachování pluralitního pohledu na výtvarné umění s celou škálou ideových pozic a výrazových poloh. Ročně je v Galerii mladých realizováno zhruba osm výstav, které provází doprovodný program v podobě eventů, projekcí, přednášek, komentovaných prohlídek aj. Přihlášky do Open Callu posuzuje tzv.  Galerijní rada tvořená interními kurátorkami a vybranými experty z výtvarné scény. Open Call do Galerie mladých bývá každoročně vyhlašován v průběhu května nebo června; jeho výsledky pak zveřejněny v měsíci září.

Kurátorka: Ivana Hrončeková
e-mail: hroncekova@ticbrno.cz
mob.: +420 723 550 561

Plánek galerie (GM)

Galerie U Dobrého pastýře

Galerie U Dobrého pastýře vznikla v roce 1992 z popudu tehdejší kurátorky Galerie mladých Aleny Gálové. Je zaměřena na prezentaci etablovaných uměleckých osobností, skupinových a kurátorských projektů. Kromě prezentace současného umění v podobě pořádání výstav je dlouhodobou a klíčovou aktivitou galerie podpora a sdílení každodenních problémů umělkyň a umělců nebo kurátorek a kurátorů. Ročně zde realizujeme zhruba čtyři výstavní projekty. Sledujeme rozmanité formy současného umění, včetně těch, které nejsou dostatečně ukotvené a prověřené pro „velké výstavní domy“. Nespokojujeme se tedy s uměleckým mainstreamem, nepřebíráme ověřenou kvalitu, odmítáme zkratkovitý výběr. Koncepce našeho programu klade důraz na rovnoprávnost začínajících, dosud neprověřených autorů a autorek a etablovaných umělců a umělkyň. Respektujeme tvůrčí přínos, který do procesu realizace výstav vkládají kurátorky a kurátory.

Kurátorka: Marika Kupková
e-mail: kupkova@ticbrno.cz
mob.: +420 728 368 644

Plánek galerie (GUDP)

Galerie Kontext

Galerie Kontext využívá k prezentaci současného umění galerijní foyer se 4 nikami. Alternativní prostor sídlí stejně jako Galerie mladých a Galerie U Dobrého pastýře na Radnické 4 a stal se již nedílnou součástí celoročního výstavního programu. V minulých letech byli přizváni ke kurátorování externí kurátoři galerií fungujích v podobném "off-space" režimu. Byla to například Vitrína Deniska sídlící v Olomouci, pražská Nika, nebo brněnská Galerie Art. V roce 2020 se stala Galerie Kontext díky kurátorskému projektu Šimona Kadlčáka „Jádra a Tvary“ jakousi archeologickou sondou sledující stav a proměny lokální scény alternativních vitrínkových galerií přibližně od roku 2008 do současnosti, s těžištěm okolo roku 2012. Rok 2021 proběhl pod kurátorským vedením Barbory Trnkové, která se zaměřila na app-art. V roce 2022 se program Galerie Kontext soustředil na kontextuální uchopování již konajících se výstav v obou hlavních prostorách galerie TIC. Toto navázání bylo realizováno pomocí rozmanitých formátů, které reagovali jak na potřeby diváků, tak i na potřeby vystavujících umělců. V loňském roce (2023) se kurátorství ujal mikroinfluencer, TikToker a designér Jakub Polách, který během roku vytvořil cyklus, skládající se ze 4 videí, ale i prostorových instalací. Celoroční program zakončil promítáním v dalším prostoru naší galerie, a to v kinosále Kina CIT.

Pro tento rok jsme se rozhodli věnovat prostor projektům zabývajícím se videoartem. Z Open callu původně vyhlášeného do Galerie mladých bylo vybráno a osloveno několik uchazečů, které doplnila divadelní platforma D‘epog. Kurátorsky se letošní série zhostily Anna-Natalia Fajnorová a Tímea Vitázková z kolektivu Galerie TIC.


e-mail: fajnorova@ticbrno.cz 
mob.: +420 774 603 430

Plánek galerie (GK)