App Art / Send Me To Endless Happy Warning

Galerie Kontext 16 06 — 28 08
vernisáž — 15 06 2021

Kurátorská koncepce celoročního cyklu výstav v Galerii Kontext v roce 2021 od Barbory Trnkové, bude zaměřena na softwarové umění, speciálně na webové a mobilní aplikace. V současné době pozorujeme extenzivní vývoj nejrůznějších aplikací, které pokrývají různorodé potřeby a oblasti života západního člověka. Existují ale také aplikace, které vytvářejí umělci. Jejich účelem a obsahem je umělecký zážitek, autorské sdělení. App art reaguje na přítomnost elektronických přístrojů v našich životech a na uživatelskou roli, v níž se ocitáme. Jakkoliv se zdá, že jde o umění, které nemusí nutně dostávat prostor v galerijní instituci, uvedením těchto děl v galerii vzniká kontext, díky kterému mohou být zhodnocena ve vztahu k aktuální pozici, kdy je již každý autorem – fotografem, performerem, hercem, režisérem a producentem dat. V kontextu vizuálního umění lze na tato díla pohlížet jako na obrat od tvorby fotografií, směrem k vytváření fotoaparátů. 

Projekt vznikl za spoluprace Fakulty výtvarných umění v Brně.

 

První výstava z cyklu App art, představuje čtyři díla, která kriticky reagují na uživatelskou roli, ve které jsme se díky současným technologiím ocitli. Petr Svárovský (carrotpop.com), v Oslu žijící český umělec, zkoumá vliv mobilních aplikací a přirozené lidské hravosti, které tyto aplikace využívají. Aplikace S.M.T.H. je na výstavě doplněna o videoprojekci v kinosále, která je složena z youtubových videí natočených samotnými uživateli této aplikace. Příběhy, videa, posty, recenze lze vnímat jako součást Svárovského díla. Lze je vidět jako autoportréty uživatelů vytvořené nástrojem, který Svárovský zkonstruoval. Další dílo na výstavě, Fair Warning, jehož autorem je švédský umělec Jonas Lund, tematizuje měření a hodnocení bez kterého se neobejde žádný design aplikace, webu či platformy, ať už je obsahem cokoliv, i věci, které se hodnotí a měří jen velmi obtížně. 

S motivem volby pracuje také aplikace Happy New War (metazoa.org), v tomto případě je tématem její iluze. Každému stisknutí tlačítka na vybranou volbu předchází ne vždy zjevné rozhodnutí zvolit danou technologii přes kterou se volba nabízí. Máme však dnes ještě na výběr? A nakonec Endless Doomscroller od amerického umělce a teoretika Bena Grossera, web poskytuje zážitek nekonečného scrollování titulky špatných zpráv. Prohlížení šokujících a negativních zpráv, které nejsou vytvořené pro informování veřejnosti, ale spíše pro upoutání pozornosti, může vést ke zhoršení našeho duševního zdraví. Možná ale ten stejný repetitivní pohyb palcem funguje jako druh meditace a tedy jako způsob, jak si z depresí pomoci.

 

Carrot Pop (Petr Svárovský): S.M.T.H. (Send Me To Heaven) 

Jonas Lund: Fair Warning

metazoa.org: Happy New War

Ben Grosser: Endless Doomscroller