BESÍDKA

Galerie Kontext 23 03 — 23 04
vernisáž — 22 3 2016

Druhá ze série výstav v rámci projektu Most: Brno-Praha představí symbolické propojení těchto měst skrze sochařskou situaci zahrnující místně dostupné materiály a odlitky veřejného prostoru. 

Rudolf Samohejl (absolvent Ateliéru sochařství Umprum) se dlouhodobě zabývá vztahem soch a jejich prostředí, a v rámci projektu připraveného pro galerii konText přenese detaily soch z Prahy i Brna do sjednocujícího galerijního rámce. 

Z lokálních materiálů je vytvořeno přechodné pouto mezi oběma místy a vzniklá myšlenková i prostorová konstrukce vybízí k redefinování účelu daného prostředí a nabízí nové možnosti jeho zakoušení.