BLÍZKÉ SETKÁNÍ

Galerie mladých 23 03 — 23 04
vernisáž — 22 3 2016

Projekt Blízké setkání je výsledkem několikaměsíčního dialogu studentů FaVU VUT Jozefa Mrvy a Jakuba Tajovského. Oba umělce spojuje především schopnost kriticky uvažovat a pracovat v rámci několika různých médií. Fascinují je přírodní vědy, vesmír, tvarová dokonalost geometrie a její využití v prostoru. V Galerii mladých se tato myšlenková východiska spojila v apokalyptické modelové situaci: srážky meteoru s galerijním prostorem. 

Reálný prostor galerie je přetvořen do virtuálního prostoru vytvořeného konspiračními dialogy autorů. Jakub s Jozefem vytváří situaci, kdy se jejich dialog zhmotňuje do objektu, přesouvá se z ideové roviny do roviny fyzické a začíná existovat samostatně. Myšlenky, které se od určité fáze společného rozhovoru oddělily a šly vlastní cestou, následně zaplňují prostor galerie. 

A to doslova, fyzicky, ve formě vesmírného objektu, dominují prostoru a soupeří s díly, pro které měly být původně jen předstupněm. Srážka myšlenky s formou probíhá ve dvou úrovních: v metafyzickém setkání dvou autorů, které vyústí do fyzické konfrontace diváka s finální ideou.