Bookshop v Galerie TIC

V Galerii TIC vzniklo malé knihkupectví s čítárnou. Nabízí hlavně knihy a časopisy věnované vizuálnímu umění včetně těch, které vydala sama Galerie TIC. Nezůstává jen u odborných titulů, ale přimíchává do nabídky také beletrii. Výběr velké části knih je kurátorovaný, což znamená, že za ním figuruje konkrétní osobnost nebo kolektiv s individuálním vkusem a preferencemi.

Aktuální nabídku publikací můžete sledovat i na sociálních sítích. V případě zájmu o zakoupení jakéhokoli titulu nás kontaktujte prostřednictvím kolegyně Anny-Natalie Fajnorové na mailu fajnorova@ticbrno.c. Rádi se s vámi domluvíme na předání nebo zašleme dobírkou.

Aktuální seznam knih

Publikační činnost Galerie TIC

Dlouhodobé publikační aktivity Galerie mladých, respektive Galerie TIC, byly na konci 90. let – v souvislosti s politickým zásahem do fungování galerie – přerušeny a k jejich znovuobnovení přispěl až kurátor Jiří Ptáček s publikací Modrý sešit, jejíž vydání se pojí k Ptáčkově působení v Galerii mladých v roce 2011. Vydání katalogu Modrý sešit bylo umožněno díky podpoře Ministerstva kultury ČR. V prosinci 2012 byla za podpory Ministerstva kultury ČR vydána další publikace hostujícího kurátora Galerie mladých Martina Mazance – Křehké kino. Ve spolupráci s Galerii TIC v roce 2013 vyšlo pět publikací: Markéta Magidová – Domácí slovník, Tereza Sochorová – V duchu, katalog No Comment? Vol. 2, Patrick Sedlaczek – Vanity Club a katalog Fragment a totalita. Obraz výstavního plánu Galerií TIC 2013. V roce 2014 byla vydána autorská publikace Eva Jaroňová – Škůdci a katalog Anketa. V roce 2015 jsme pokračovali v linii experimentálních publikací a k výstavě Kateřiny Burgertové byla vydána sbírka básní Část textu chybí a v prosinci 2015 došlo k vydání naší dosud nejrozsáhlejší dvoujazyčné publikace Martin Zet – Nekrolog Brno, v dvou samostatných jazykových mutacích. V roce 2016 byla k výstavě Jozefa Mrvy a Jakuba Tajovského vydána publikace Blízké setkání a v roce 2017 publikace Naše věc Barbory Klímové a Teorie duchů Jiřího Havlíčka. V roce 2018 jsme vydali publikaci o modelu a spekulativních tendencích v umění od umělkyně a kurátorky Kataríny Hládekové Štyri modely. Ediční činnost je už nedílnou součást galerijní praxe a současně důležitým příspěvkem jak k dokumentaci a propagaci výstavní činnosti a umělců, tak k reflexi současného umění.

Ján

Kniha Ján od Milana Mazúra přibližuje zmizení ústřední postavy z několika různých perspektiv. Ján je reálná i imaginativní postava, jež se objevuje i v dalších autorových dílech. Na pozadí volných poetických asociací autor kombinuje fakty s fikcí a umožňuje čtenářům vytvářet další vlastní narativy. Publikace vyšla v Galerii TIC a je součástí stejnojmenné online výstavy v Galerii mladých.

Nakladatel Galerie TIC
Rok vydání 2021
Autor Milan Mazúr
ISBN 978-80-88313-15-1 
Jazyk slovensky
Počet stran 52
Grafika Jozef Ondrík (Deep Throat Studio) 
Cena 150Kč

 

Teorie duchů

Současný umělec pátrá po vrahovi amatérského spisovatele. Sny, halucinace a falešné představy. Spekulativní teorie o tom, že film je droga.

Nakladatel Galerie TIC
Rok vydání 2018
Autor Jiří Havlíček
ISBN 978-80-907101-1-5
Jazyk česky
Počet stran 94
Grafika Anymade Studio
Cena 165Kč

 

Backbone

Pro Andrease Töpfera je kresba součástí identity, paměti a dokumentací osobní minulosti. Nahlédnutím do autorova archivu jako bychom se dostali do jeho mozku s možností znovu prožívat jeho myšlenkové pochody. Kresba je pro něj totiž v první řadě metodou a metaforickou kostrou myšlení. Tato „pevná půda pod nohama“ neboli „páteř myšlení“ je také kreativním zdrojem všech jeho projektů směřujících do užité sféry: tvorby knih, časopisů nebo provozu vlastního vydavatelství. 

 

Nakladatel Galerie TIC
Rok vydání 2018
Autor Andreas Töpfer
ISBN 978-80-907345-0-0
Jazyk česky
Počet stran 48
Grafika Andreas Töpfer
Cena 100Kč

 

Naše věc

Kniha reflektuje historii galerií spravovaných dnešním Turistickým informačním centrem města Brna. Vznikla na půdoryse stejnojmenného výstavního projektu Barbory Klímové z roku 2009. Současná publikace jej rozšiřuje mimo jiné o teoretické reflexe a osobní vzpomínky.

Nakladatel Galerie TIC
Rok vydání 2016
Autor Zuzana Janečková, Barbora Klímová, Marika Kupková, Martin Mazanec, Jiří Ptáček, Zuzana Révészová, Jan Wollner
ISBN 978-80-906035-3-0
Jazyk česky
Počet stran 196
Grafika Filip Cenek
Cena 300Kč

 

Štyri modely

Publikácia Štyri modely sa zaoberá aplikáciou pojmu model na práce vybraných autorov súčasného českého a slovenského umeleckého kontextu. Voľne nadväzuje na poznatky získané predchádzajúcim odborným výskumom oblasti. Navrhuje a predkladá novú kategorizáciu pojmu model, ktorý delí na lineárny model, fyzický model, kognitívny model a imerzívny model. Lineárny model zahŕňa tematizáciu skice a tzv. vizualizačných metafor (grafov, diagramov, schém, atď.) a vzniká ako reakcia na informačnú presýtenosť a zložité siete. Fyzický model je formou viazanou na architektonické a hobby modelárstvo, vyznačuje sa jednoduchou „skečovou“ štruktúrou, reagujúcou na sociálne témy a individuálnu a kolektívnu pamäť. Kognitívny model odkazuje ku kognitívnemu obratu spoločnosti, zhodnocuje materializáciu mentálneho priestoru a vysvetľuje emancipovaný model ako otvorenú kategóriu. A na záver, Imerzívny model interpretuje médium výstavy ako modelovú formu, ktorá je artikulovaná umeleckým manifestom alebo architektonickým zásahom. Iným druhom imerzie, ktorú kapitola o imerzívnych modeloch rozoberá, je fotografická a 3D počítačová ilúzia ako reakcia na virtualizáciu spoločnosti.

Nakladatel Galerie TIC, Vysoké učení technické v Brně
Rok vydání 2016
Autor Katarína Hládeková
ISBN 978-80-214-5435-4
Jazyk slovensky
Počet stran 95
Grafika Radim Peško
Cena 390CZK

 

Nekrolog - Martin Zet

Publikace Nekrolog – Brno byla vydána u příležitosti samostatné výstavy českého výtvarného umělce Martina Zeta, která se uskutečnila na konci roku 2015 v brněnské Galerii U Dobrého pastýře (tj. v Galerii TIC). Jedná se nicméně o autonomní projekt, jehož východiskem je budování „umělcova posmrtného odkazu“ ovšem za jeho života a navrch sebou samým.V této odvážné hříčce s vlastní smrtí je obsažena retrospektivní a autobiografická rovina a současně i zvláštní místopis města Brna, kde autor aktuálně vyučuje na Fakultě výtvarných umění VUT. Jinak řečeno: autor píše nekrolog sobě samému a současně jeho obsah vztahuje k městu, kde v posledních letech pravidelně pobývá. Prostřednictvím těchto dvou svébytných hledisek získáváme překvapivě plastickou a souhrnnou zprávu „o životě a díle“ jednoho z výrazných představitelů performance a postkonceptuálního umění, a současně také o nečekaných možnostech, jak lze přistoupit k autobiografickému žánru.

Nakladatel Galerie TIC
Rok vydání 2015
Autor Zuzana Janečkova, Marika Kupková, Michal Murin, Jana Pisaříková, Mark Shepard, Feyhan Hellum, Martin Zet
ISBN 978-80-906035-2-3
Jazyk česky
Počet stran 284
Grafika Palo Snoha
Cena 490Kč

 

Část textu chybí

Autorská knížka Kateřiny Burgertové s názvem Část textu chybí, vydána ve spolupráci s grafickým studiem dip.gd, u příležitosti autorčiny stejnojmenné výstavy v brněnské galerii TIC.
Nejasné, nedokončené, neurčité a chybějící části jsou přirozeně tím, co okamžitě vzbuzuje pozornost. Znejasňování sice nabádá k uvažování a hledání, není ale nutné snažit se všechno vždy racionálně pochopit, bývá dokonce i přínosnější nechat se unášet intuicí a fantazií. V tvorbě Kateřiny Burgertové se v jistém okamžiku nečekaně prolnula malba s velkoformátovou kresbou a poezií. Všechny tři nesou jeden bohatě rozvětvený příběh, který ve výstavní expozici nabírá novou dimenzi v sérii nástěnných kreseb, papírových objektů a sbírky básní s prvky balady. Mikrosvět tohoto rozsáhlého příběhu, jehož část se nám zde odkrývá, se začal odvíjet během autorčiny tvorby diplomové práce s názvem Enfant sauvage (Divoké dítě) na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v roce 2012, pokračuje dodnes a zcela jistě bude pokračovat i nadále. I když se nám často může stát, že se v něm ztratíme, je potřeba nevzdávat se a hledat cestu dál, nahlížet na předměty a jejich významy jako na otevřené indicie, které nás ponesou do říše tajuplné a přízračné… až najednou „zmizí beze zbytku, celý vesmír v jednom střípku.“

Nakladatel Galerie TIC
Rok vydání 2015
Autor Kateřina Burgetová
ISBN 978-80-906035-1-6
Jazyk česky
Počet stran 18
Grafika dip.gd
Cena 109Kč

 

ANKETA

Katalog Anketa je publikačním završením výstavního a doprovodného programu Galerií TIC za rok 2014. Tvoří jej dva obsahové celky: první zprostředkovává výstavní projekty kurátorů a umělců, které se uskutečnily v rámci tematicky koncipovaných výstav v prostoru Galerie u Dobrého pastýře; druhý přináší obecnější reflexi o sociálním postavení současných výtvarných umělců. První z celků tvoří texty kurátorek Zuzany Janečkové a Kláry Stolkové a sociologa Filipa Lachmann, které jsou soustředěné na vybrané sociokulturní tendence současného umění. Druhou ze zmíněných rovin tvoří pramenný výzkum realizovaný formou anketního dotazování osmnácti umělců, který je dále zpracován v sociologické úvaze Blahoslava Rozbořila, komentáři Jany Písaříkové a Mariky Kupkové. Dvacet anketní otázek vypracovaných Blahoslavem Rozbořilem sleduje existenční a společenské okolnosti současné umělecké praxe k Čechách. Odpovědi umělců vypovídají o postavení umělecké činnosti vůči mimouměleckým (výdělečným) aktivitám, o sociálním postavení umělce včetně aktivismu a spolkové činnosti; vnímaní „jedinečného“ či potlačeného autorství;reflexi významu a společenské hodnoty vlastní umělecké práce.

Nakladatel Galerie TIC
Rok vydání 2014
Autor Zuzana Janečková, Marika Kupková, Filip Lachmann, Jana Písaříková, Blahoslav Rozbořil, Klára Stolková (Peloušková)
ISBN 978-80-906035-0-9
Jazyk česky
Počet stran 94
Grafika dip.gd
Cena 120Kč

 

DOMÁCÍ SLOVNÍK

Slovník Markéty Magidové obsahuje lexikum charakteristické pro jednu konkrétní domácnost. Kritérium autorčina výběru výrazů z rodinného žargonu je určováno hlediskem typičnosti. Klasické slovníkové metodě neodpovídá ani fakt, že vysvětlení jednotlivých pojmů provádí sami jejich uživatelé. Do způsobu jejich vysvětlování autorka nezasahovala a transkripce záměrně nebyla redakčně upravována. Všechny „domácí“ výrazy jsou zde zaznamenány v té písemné podobě, která je v dané rodině ustálená.

Nakladatel Galerie TIC, PositiF
Rok vydání 2013
Autor Markéta Magidová
ISBN 978-80-87407-06-6
Jazyk česky
Počet stran 126
Grafika Markéta Magidová
Cena 40Kč (Vyprodáno)

 

FRAGMENT A TOTALITA

Obraz výstavního plánu Galerií TIC 2013 představuje programovou ročenku Galerií TIC za rok 2013, současně má ambici postihnout některé charakteristické přístupy dramaturgické a kurátorské činnosti v místním měřítku, jež přirozeně vypovídají o obecnějších tendencích a strategiích současné výstavní praxe. Katalog k výstavnímu plánu Galerií TIC sestává z textů kurátorek Mariky Kupkové a Zuzany Janečkové a teoretiků Václava Hájka, Václava Magida a Evy Filové a fotodokumentace vážící se k jednotlivým výstavám, které proběhly během roku 2013 .

Nakladatel Galerie TIC
Rok vydání 2013
Autor Marika Kupková, Zuzana Janečková, Václav Hájek, Václav Magid
ISBN 978-80-260-5534-1
Jazyk česky
Počet stran 250
Grafika dip.gd
Cena 100Kč

 

KŘEHKÉ KINO

Předkládáná publikace má za cíl zmapovat roční kurátorský výstavní program nazvaný Křehké kino, který v roce 2012 proběhl v brněnské Galerii mladých.

Publikace v důsledku neobsahuje pouze dokumentaci šesti výstav, která je soustředěna do první kapitoly nazvané Rekonstrukce křehkého kina, ale i dvě další části, jež formou tematických studií a rozhovorů rozšiřují možnosti interpretace celého pojetí "křehkosti" kin v galerijním provozu.

Publikace dokumentuje celoroční výstavní projekt Křehké kino, který v Galerii mladých v roce 2012 uskutečnil Martin Mazanec. Současně obsahuje i dvě další části, jež formou tematických studií a rozhovorů rozšiřují možnosti intepretace celého pojetí „křehkosti“ kin v galerijním provozu: texty Martina Mazance a Volkera Pantenburga, rozhovory s Douglasem Gordonem a Martinem Arnoldem.

Nakladatel Galerie TIC, Pastiche Filmz
Rok vydání 2012
Autoři Vojtěch Fröhlich, Dominik Gajarský, Jiří Kotla, Vilém Novák, Lucia Sceranková
ISBN 987-80-87662-03-8
Jazyk česky
Počet stran 94
Grafika Anymade Studio
Cena 230Kč

 

V DUCHU

Obrazová a textová dokumentace umělecké činnosti Terezy Sochorové obsahuje také příspěvky rozšiřující žánrový rámec autorského katalogu . Jedná se například o kreslený komiks od Petra Strouhala o Duras, esej od Jiřího Havlíčka o andělech a psaní, text Karla Císaře o Spisovatelce, Lenky Vítkové o básnících, fiktivní rozhovor Čtenářky a Spisovatelky od Jana Horáka, básně od Patrika Hlavsy, Patricka Sedlaczka aj.

Nakladatel Galerie TIC
Rok vydání 2013
Autor Tereza Sochorová
ISBN -
Jazyk česky
Počet stran -
Grafika Filip Cenek
Cena 40Kč (Vyprodáno)