ČTENÍ

Galerie Kabinet 22 01 — 26 02
vernisáž — 21 1 2014

host Jan Šerých

rtf (Markéta Lisá a Lenka Vítková) je umělecká dvojice soustředěná na psaní, čtení a textové performance, jejíž název symbolicky odkazuje k elektronickému „rich text formatu“. Koncepce výstavy se proměňovala od původního plánu přetvořit galerijní expozici v místo podobné čítárně nebo literárnímu klubu přes minimalistickou prezentaci textů až po propojení obou poloh. V  poetické instalaci pojímá galerii jako místo, které vybízí k používání a čtení výtvarného jazyka jako nástroje umožňujícího rozšířené vnímání textu. 

Text figuruje jako etablovaný výtvarný prostředek i jako nástroj sdělení. Hledání souvislostí mezi citacemi, fragmenty, úryvky a autorskými texty je jak součástí autorského výběru, tak i následného čtení. Na obracení se k základům, k dávno podtrženým textům jako k osobním literárním kořenům, navazují intuitivní postupy instalace textů. Předměty, pro jejichž přítomnost neexistuje přesné a logické vysvětlení, odrážejí nezakrytě femininní náhled na svět. Mužský prvek zastupuje obraz Jana Šerých, který byl přizván na výstavu jako host. 

Jan Šerých je mistr jasně čitelných, ale často záměrně nesrozumitelných textů v obrazech. Obraz  WYSIWYG je výtvarným protikladem a zároveň významovým akcentem celé instalace. Magické slovo je zkratkou formule What You See Is What You  Get – označují se tak textové editory, ve kterých se text zobrazuje tak, jak bude vytištěn. V širším významu je tento vzkaz možno chápat jako klíč k interpretaci – což je slovo, jemuž se na výstavě Čtení nelze vyhnout.