CZECH ASMR / PUTOVÁNÍ BLÍZKÝM VÝCHODEM A AFRIKOU

Bookshop 15 02 — 25 03
vernisáž — 14 2 2017

Projekt Autonomous Infected Sensory Meridian Response, prezentovaný na Youtube kanálu s názvem Czech ASMR, využívá specifickou formu Youtube videí známou pod zmíněnou zkratkou (Autonomous Sensory Meridian Response). Jednotlivá slova tohoto označení můžou být rozklíčována např. jako spontánní (A), smyslová (S), dosahující vrcholu (M), reakce (R). Termín prosadila odbornice na bezpečnost na internetu Jennifer Allen v roce 2010, ale fenomén jako takový byl v médiích poprvé zaznamenán už v roce 2007. Jde o žánr, který je založen na vyvolávání emocionálních a fyzických reakcí na zvuk, případně syntézu obrazu a zvuku. Lidé produkující ASMR videa (často ženy, ale zdaleka nejen ony) se snaží vytvořit nekonfliktní atmosféru, která jejich konzumenty uvede do stavu relaxace, nebo (jak mají někteří ambiciózně vytyčeno) meditace.

 

Člověk, který by si chtěl udržet kritický odstup, je naopak zatažen do stavu fascinace. ASMR reakce, někdy také popisovaná jako “sluchový orgasmus”, je často doprovázena husí kůží. Je spouštěna pomocí různých impulsů. Nejčastějším spouštěčem je šeptání, poklepávání či škrábání nehtů po různých površích, materiálech a předmětech, ale také zvuky úst, pojídání jídla, česání vlasů a nepřeberné množství dalších podnětů. Obsah slov zde není důležitý, podstatná je hlavně forma. Co se předmětů týče, před kamerou se pracuje s nejrůznějšímu produkty. Bloggeři se s nimi mazlí, mluví o nich a pocitech, které v nich vyvolávají. Vztah, který ke komoditám manifestují, zde zapadá do pozdně kapitalistické společnosti a její konzumní fetišizace. 

To je jen podpořeno sexuálním podtextem, který ASMR ve svých divácích nutně vyvolává. Častá je také forma takzvaných Role play, kdy blogger/ka hraje určitou roli. Například, že divák je pacientem v ordinaci a protagonista videa jej vyšetřuje. Formální stránka těchto videí, fungující jako audio-vizuální anestetikum, záměrně bezobsažná a aseptická. Název projektu Autonomous Infected Sensory Meridian Response, obohacení o slovo infected, naznačuje kýžený záměr. Naplnit tuto formu obsahem, který jde do konfliktu s tím, jak sama funguje. Infikovat ji. Stane se něco, pokud bude zklidňujícím způsobem předávána informace, která je zneklidňující? Samotný kanál není deklarován jako umělecký projekt.