DEVATENÁCTÝ PŘÍBĚH ROZMRZELOSTI

Galerie mladých 09 08 — 09 09
vernisáž — 8 8 2017

Jana Vojnárová (* 1982, Praha) vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze; prošla ateliéry Vladimíra Skrepla, Michaela Rittsteina a hostující pedagožky Silke Otto Knapp. Absolvovala také studijní stáž na School of Visual Arts v New Yorku. V roce 2014 získala první místo v soutěži Kunstpreis der Leinemann-Stiftung v Berlíně. Je suverénní malířkou, pro niž je dlouhodobě základním stavebním kamenem obrazu lidská (zejména ženská) figura, zpravidla ovšem abstrahovaná a fragmentární, srostlá s neurčitým obrazovým prostorem. 

Mozaika oddělených barevných ploch, charakteristická stále více pro její obrazy z poslední doby, je jistým způsobem paralelou pro výraz spojený s druhou výraznou polohou její tvorby, již tvoří koláže na papíře. V nich Vojnárová kombinuje (často expresivní) malířské gesto s vystřiženými fotografiemi nebo knižními ilustracemi. 

Nová série koláží a obrazů prezentovaných na výstavě Devatenáctý příběh rozmrzelosti v Galerii mladých využívá již tradičně archivní rodinné fotografie, doplněné o snímky slovenských lidových krojů, a je inspirována také ilustracemi z francouzské dětské knížky Třicet příběhů v obrazech pocházející z počátku 20. století.