DIGITAL EXCHANGE

Galerie U Dobrého pastýře 12 03 — 15 04
vernisáž — 11 3 2014

Výstava Digital Exchange představuje výsledky tvůrčí spolupráce studentů Ateliéru sochařství 1 FaVU VUT v Brně a newyorské School of Visual Arts spočívající ve vzájemné výměně datových souborů a následném 3D tisku drobných sochařských realizací, kdy velikost díla pro usnadnění výrobního procesu odpovídá vždy možnostem daným tiskovou plochou zařízení. 

Brněnská repríza výstavního projektu navazuje na prezentaci děl ve Flatiron Gallery, New York v roce 2013 a vybízí ke zhodnocení, jakým způsobem se přítomnost 3D studia na FaVU VUT v Brně v posledních letech promítá do tvorby studentů Michala Gabriela a Tomáše Medka. Gabriel i Medek jsou výraznými osobnostmi, jejichž tvůrčí činnost v posledních letech ilustruje výjimečné možnosti, které přináší práce s 3D softwary, tiskem a optickou digitalizací. Jejich studenti jsou však současně vedeni k řemeslnému zvládnutí tradičních sochařských postupů. 

Tato kombinace klasické figurativnosti a inovativních postupů v oblasti 3D technologií se tak v posledních letech stává jedním z poznávacích znaků Ateliéru sochařství 1 FaVU VUT v Brně. Fenomén tzv. digitálního sochařství se začíná dostávat do obecného povědomí. S příchodem 3D tisku jsme svědky zrodu nového média, jehož uplatnění ve výtvarné tvorbě tvoří autonomní kategorii. Výstava představí práce osmnácti autorů, z nichž rovná polovina působí na FaVU VUT v Brně.