Dominika Dobiášová je studentkou malby brněnské FaVU VUT pod vedením Vasila Artamonova a Marie Štindlové. V jejích malbách objevujeme lehce snové scény stylizovaných figur, neotřelým způsobem propojující svět fantasy a popkultury. Malby autorky se nabízí vztahovat k literárním žánrům. Mohou být pohádkou, fantasy, dystopickým sci-fi, ale i společensko-kritickým románem. Záleží, jak jinak, na čtenáři/řce. Obsahují množství symbolů a odkazů, jimž mohou porozumět jen znalí, ale obrazy zaujmou i ty, kteří jejich ikonografii nerozumí a oslovuje je „pouze“ silná emocionalita a estetická sugestivnost. Kompozice připomínající divadelní nebo filmovou mizanscénu má důkladně promyšlené obrazové plány s expresivně stylizovanými postavami, jimiž jsou lidé, stejně jako přízraky i věci. Výjevy zasazené do deformovaného prostoru s dramatickým nasvícením působí eklekticky: připomínají prerafaelity, surrealisty, secesi, romantismus.