Co když nám algoritmy vezmou práci? Většina z nás ráno vstane a jde do práce. Vyděláváme peníze, ale zároveň se bavíme s kolegy a zapojujeme do společnosti vlastní aktivitou, kterou právě proto máme považovat za smysluplnou a naplňující. Tento základní společenský vztah je ale narušován z tolika různých směrů, ať již jde o neustálý tlak na větší výkonnost, flexibilitu, nové kompetence, mobilitu, vlastní angažování se a nadšení z chodu firmy, ale také stereotypní úkoly, podřízení korporátní kultuře a hierarchii, nebo vlastní pocity nedostatečného zadostiučinění, životní prohry a krize.