INTEREST

Galerie Kontext 05 03 — 15 04
vernisáž — 4 3 2014

V pozadí výstavy figuruje rehabilitace keramiky jako materiálu, který je dlouhodobě zasažen relativním nezájmem umělců. Použití křehké nepálené hlíny v její nestálosti a dočasnosti autor pojímá jako paralelu k redundantním a současně neuchovatelným obrazům v současné společnosti.