Galerie Kontext 2022
kurátorka Katarína Klusová

 

V současné době považujeme za zásadní promýšlet a reagovat na probíhající korona krizi. Slovinský filozof Mladen Dolar označil její účinky jako zvětšovací sklo. V našem provozu se skrz ono zvětšovací sklo vyjevilo několik důležitých zjištění. Je stále více zřejmé, že nutnost změn, na které ono zvětšovací sklo poukázalo, startuje novou transformaci ‒ a to i na poli profesionální umělecké scény. Dosavadní prokrastinaci” v Gramsciho výroku: Staré umírá a novému se nedaří zrodit.” dnes už dále nelze provozovat a i umělecká instituce se ocitá v nové roli. Galerie se musí více zaměřovat na systematickou podporu živého umění, stejně jako musí posilovat vědomí oborové sounáležitosti a budovat synergický efekt zvenku i uvnitř: zpomalit a víc se zaměřit na témata, které výstavy artikulují. Na tuto snahu navazuje i projekt umělkyně, kurátorky a pedagožky Kataríny Klusové pro Galerii Kontext, který se zaměřuje na galerijní pedagogiku nebo mediální výchovu formou přednášek a diskuzí s odbornicemi/ky z oblastí environmentalistiky, sociologie, lingvistiky, filozofie nebo pedagogiky. Celoroční cyklus bude obsahovat sedm realizací v různých formách odehrávajících se v nikách foyer, kinosále, prostoru kabinetu nebo přímo ve výstavách. První z nich bude pracovat s tématy výstavního projektu Anny Tesařové v Galerii mladých. Rozvine tematiku touhy po zachování paměti skrz instituce muzejního charakteru.