LETY DO SPOLEČNOSTI, DOPISY Z OBĚŽNÝCH DRAH

Galerie U Dobrého pastýře 23 04 — 11 06
vernisáž — 22 4 2014

Předmětem našeho zájmu jsou soukromé dopisy, které svým obsahem zároveň tuto oblast přesahují a jejichž poselství a výpověď zasahuje širší společnost; dopisy původně určené konkrétnímu adresátovi, ale psané v předtuše, že budou čteny i jinak a někým jiným. Sledujeme případy dopisů, jež dokládají nebo předstírají často bezvýchodné postavení jejich pisatelů. Dopis je tak jediným, alespoň symbolickým prostředkem, jak poukázat na nějaké příkoří; výlučným pokusem o vzdor či nápravu.

Představujeme dopisy otevřené, šifrované, výhružné, udavačské, milostné, upřímné a zoufalé, anebo konstruované a manifestační, které se staly dílem par excellence. Pro potřeby výstavy jsou tyto dopisy metaforou raket vyslaných do „kosmu společnosti”, které nesměřují „vně“, ale „dovnitř“: z oběžných drah osaměle kroužících individuí do centra gravitace – do společnosti.

Věříme, že tento „vesmírný projekt“ odhalování společenských vazeb má svoji důležitost a váhu i proto, že naše komunikace stojí v centru zájmu dalších subjektů, než kterým je prvotně určena. Jak dějiny „analogového“ rozlepování obálek, tak aktuální masové zneužívání a dohled nad naší elektronickou komunikací jsou dokladem toho, že jako společnost představujeme svého druhu nebezpečí, na které je nutné dohlížet, sledovat ho a snažit se ho postupně rozdrobit.

Jsme skutečně sami? Je tam ještě někdo? Spíše než vesmírné civilizace zelených mužíčků nás zajímá „naše“ společnost. Prohlašujeme, že v její existenci věříme, i když je nám vštěpováno, že jsme fantasti.

P.O.L.E.
Pole je umělecké – kulturní – společenské uskupení fungující od roku 2010. Jeho jádro tvoří vizuální umělci, proměnlivé okraje zahrnují spolupracovníky z oboru kunsthistorie, sociologie a dalších, nejen společensko vědních sfér.  Typickým znakem uskupení je nerespektování oborového esencialismu i profesní či autorské hierarchie. Jeho název (pokud si povolíme doslovnost) nás intuitivně, ale vlastně případně směřuje ke kultu společné práce a oddanosti jednotlivce vůči celku.Výstava je součástí volné série výstav, probíhajících v letošním roce v Galerii u Dobrého pastýře: projektu Anketa, který je orientován na sebereferenci profesní identity a společenského postavení.