Obrázek

Galerie Kontext 18 06 — 30 07
vernisáž — 17 6 2014

Výstava Obrázek Veroniky Přikrylové zkoumá pomocí tradičního figurálního sochařství proces vnímání uměleckého díla. Komplikovaný výstavní prostor se mění v tvůrčí nástroj a samotný pohyb v něm umožňuje divákům vytvořit si vlastní mentální obraz vystaveného sochařského díla.