PÁČI SA MI, ČO MI HOVORÍŠ

Galerie Kontext 13 05 — 20 06
vernisáž — 12 5 2015

„Mýtus ztotožňuje počátek lidských dějin s aktem volby, ale veškerý důraz klade na hříšnost prvního aktu svobody a z toho vyplývající pykání […] V mýtu je pojídání ovoce ze stromu života a poznání dobrého a zlého z formálního hlediska hříchem. Jako akt svobody je akt neposlušnosti počátkem rozumu. Mýtus však hovoří o jiném důsledku prvního aktu svobody.”
Erich Fromm

Sdělení, která nás formují a přetvářejí, se paradoxně často vytrácejí ruku v ruce s narůstajícími prostředky a způsoby komunikace. Instalace Martiny Kopecké nás vrací na počátek, do situace s biblickým jablkem, do okamžiku první volby mezi nevědomostí a poznáním. 

Je v ní ukryto pokušení zařadit zpětný chod a znovu si tuto situaci prožít.Jen s jediným rozdílem: poznání se nám zde podbízí s daleko větší intenzitou.