SENTENCE IS THE ROAD WE ARE WALKING OFF

Galerie mladých 03 08 — 27 08
vernisáž — 2 8 2016

Na výstavě v Galerii TIC představí Jan Chlup své aktuální téma, ve kterém hraje ústřední roli kniha a její čtení: kniha jako platforma umožňující jiné pojetí časovosti, kniha jako metafora stavebního prostoru, kde se čas stává svobodným a kde se definitivní podoba příběhu vyjevuje až ve čtenářově mysli. Jan Chlup se již od studií na pražské AVU, kterou absolvoval v roce 2011, ve své práci zabývá možnostmi zobrazení prostoru v čase. 

Přesto, že se jeho tvorba odvíjí z malby, nelpí na jednom konkrétním médiu a hledá nové cesty a prostředky sdělení a kromě statického obrazu využívá také pohyblivý obraz, interaktivní video, objekt či instalaci a jejich propojení. Jednou z nejvýraznějších motivací k tvorbě je autorova potřeba důkladně a až obsesivně mapovat své nejbližší okolí, zachytit všechny zorné úhly pohledu spolu s naším nepřetržitým vnímáním času. I v prázdném pokoji, pokud jej vnímáme či sledujeme, se vždy něco děje. Jedním z prostředků, jak toto dění obsáhnout, jsou slova a věty na stránkách knihy. 

Nabízí svobodnou manipulaci s časovými liniemi, lehké proplouvání mezi minulým, přítomným a budoucím. Můžeme se zastavit u popisu i těch nejmenších jednotlivostí či okamžiků a zůstat, jak dlouho chceme. Právě tyto vlastnosti, které umělec využívá a převádí je do vlastní práce, mu pomáhají objevit další cestu ke svému „vyprávění“.