„SPECIAL FEATURE“

Galerie Kontext 05 04 — 06 05
vernisáž — 4 4 2017

Martin Lukáč (* 1989, Piešťany) vystudoval Ateliér malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, absolvoval v roce 2016. Patří mezi výrazné talenty nastupující generace malířů, což potvrdilo i první místo v devátém ročníku Ceny kritiky za mladou malbu (2016) – odborná porota ocenila jeho tendenci k „nespoutané malířské živelnosti“. V témže roce byl pak zastoupen na výběrové přehlídce mladého umění Against Nature v Národní galerii v Praze. 

Pro jeho tvorbu je charakteristická expresivní gestičnost, která ovšem zahrnuje až kaligrafické momenty – pohyb mezi zobrazením a abstrakcí, napětí mezi figurou a pozadím –, a práce ve větších obrazových cyklech nebo diptyších využívajících opakování a transformaci jednoho motivu.Svou tvorbu představil na samostatných a skupinových výstavách v Česku i v zahraničí, mj. loni v I: project space v Pekingu, Galerii Leto ve Varšavě, Ivan Gallery v Bukurešti, ve Fait Gallery Preview v Brně nebo v galerii Nevan Contempo v Praze.

 Lukáčova výstava v galerii konText uzavře dlouhodobý výstavní projekt Most:Brno-Praha, na němž spolupracovalo brněnské TIC a pražská galerie Nika s cílem tematizovat vztah obou měst.