The Third Half

Galerie U Dobrého pastýře 19 02 — 04 05
vernisáž — 19 02 2019 17:30

Jeden ze základních principů logiky, zákon o vyloučení třetího, stanovuje, že jeden ze dvou protichůdných výroků musí být pravdivý. Neexistuje třetí, prostřední možnost.

Fiktivní androgynní identita, kterou János Borsos a Lilla Lőrinc od té doby, co ji před 10 lety vytvořili, společně dále rozvíjejí, již léta s lehkostí vyvrací tyto logické axiomy. Při příležitosti jejich samostatné výstavy v Galerii TIC se umělci pokoušejí překročit hranice logických systémů, které si pro sebe během posledních let budovali, a staví na dichotomii dvou opačných pólů, což současně překonávají. Skutečnost, že opouštějí svá typická témata, kritiku národní identity, následné průzkumy do psychologie párové terapie, s nimiž je úzce spjat individuální mytologický vesmír černé glazury, na této výstavě předznamenává zcela nové hranice pro dvojici Lőrinc Borsos.

Tato identita jakožto syntéza dvou pólů se nyní rozšiřuje o třetího spolutvůrce, jímž je Daniel Hüttler, a vzniká tak nový útvar (Another Name) založený na vzájemném vzdání se sebe samého.

Prostory výstavy vypadají jako nějaký noční klub přející neookultním, techno-spiritualistickým seancím, kde jsou opakující se rytmy a fetišistické objekty ozvláštněny rozmanitými biblickými, alchymistickými a mytologickými náznaky.

Využitím fetišistických objektů, výprav do vlastního nitra, spirituálních útočišť, nebo dokonce dvanáctistupňového programu založeného na osobní a odvážné morální inventuře se výstava snaží o rekonstrukci některých již existujících rámců. Nabízí nové systémy, které umožňují, aby se krajní hodnoty, jako jsou kategorie dobro a zlo, ty a já nebo další bipolární protiklady, v sobě navzájem rozpustily, systémy, které činí přecházení mezi různými světy představitelným a které jsou schopny vytvořit prostor pro třetí polovinu