TRENAŽÉR

Galerie Kontext 10 02 — 12 03
vernisáž — 9 2 2016

Výstava Pavla Jestřába zahajuje celoroční program galerie konText, který je součástí projektu Most: Brno-Praha. Tento projekt propojuje brněnskou galerii konText a pražskou galerii Nika a je založený na výměně umělců, kteří už zde vystavovali. Základní obsahovou osou celého projektu je pak vztah mezi Brnem a Prahou / Prahou a Brnem, jakožto hlavními metropolemi České republiky, a potažmo mezi Čechy a Moravou. 

V galerii konText proběhne v roce 2016 osm výstav umělkyň a umělců, kteří v minulosti vystavovali v Nice, Nika – malá galerie VŠUP do svého programu pod stejným klíčem zařadí čtyři výstavy. Pavel Jestřáb (absolvent Ateliéru intermediální konfrontace VŠUP) na výstavě Trenažér tematizuje vlastní zkušenost přesídlení z Hodonína do Prahy. Představuje tedy v podstatě „modelovou situaci“, která může v krajní poloze ilustrovat celý výstavní projekt. 

Ačkoli sám se do hlavního města přesunul po studiích v Ostravě, právě Brno je podle něj možné zobecnit jako mezistanici na cestě „dál na západ“. Jeho mediálně rozbujelá instalace přináší poetickou meditaci nad tím, že je třeba odvahy, aby člověk vyšel za humna, kde se narodil, a zároveň s ironickým humorem ukazuje, že s sebou taková cesta nese určité ztráty.