The most cultivated public toilet / VýTěr 2023

Galerie mladých 11 10 — 25 11
vernisáž — 10 10 2023
„Obě jsme se chtěly do VýTěru přihlásit jednak jako umělkyně, protože studujeme na FaVU a aktivně tvoříme, ale také jako kurátorky, protože máme tendenci spojovat různé perspektivy a vytvářet prostor pro dialog.“
 
Nakonec se Magdalena přihlásila jako umělkyně a Viktória jako kurátorka. Během promyšlení společného projektu zreflektovaly jejich zájmy a pozice, z čehož vyplynulo, že hranice mezi těmito dvěma disciplínami mohou do jisté míry splývat a nemusí být tak odlišné, a o tom se chystají ve výstavě i přímo referovat.
Výstava je dialogem, ve kterém se autorky zamýšlejí nad svou vlastní i institucionální pozicí umělce*umělkyně a kurátora*kurátorky. Využívají přitom prostorovou a sochařskou tvorbu, práci s textem a performance.
Viktória Citráková se zabývá literaturou a divadlem. Zajímá jí vizualita psaného slova, sociální přesahy a institucionální kritika. Dlouhodobě se zabývá automatickým psaním, vizuální poezií a performance. Je spoluautorkou studentské inscenace Chci ti něco říct, která měla premiéru letos v Co.Labsu.
 
Mezi její výstavní projekty patří Sorry I have some stuff to do in Slovakia… (Galerie Sibiř, 2023), Letters to be-loved (Zlin Design Week, 2022), Besne (KLUB, 2019).
 
https://www.instagram.com/viktoriadanica/
https://kybervystava.sk/ 
Magdalena Šimurdová ve své tvorbě postupně přechází od univerzálních témat vnímání, prostoru, materiálu a jejich vzájemných vztahů k intimnímu hledání vnitřních souvislostí, prostředí a objektu. Formálně se pohybuje na hranici minimalsimu a poetičnosti, krajiny a artefaktu, šperku, objektu a instalace.
 
Mezi její poslední výstavní projekty patří Knit a bit ((A)VOID gallery, 2023), The shape of intimacy (Káznice, 2023), New Space (Divadlo na výstavišti, 2023), It’s not my blood type – cell interconnection ((A)VOID gallery, 2022), Trembling on the Edge (Krypta, 2022) atp.
 
https://www.instagram.com/egon_haas/