Projekt Síť navazuje na autorovy předchozí pokusy opustit prostor malby směrem k pohyblivému obrazu. Vladimír Houdek pokračuje nadále v modernistickém duchu, ale zároveň experimentuje s novými formami. Představí novou sérii koláží a krátkých videí, které vychází z jeho filmu Kanoucí šíře. Na choreografii tance ve videích autor opět spolupracoval s Hanou Polanskou Turečkovou. Tanec vychází z koláží, které tímto způsobem interpretuje a překládá do jiného jazyka. Výstava nabízí spektakulární a výrazově vytříbenou koláž na pomezí instalace, divadla, kabaretu, filmu a fotografie. Nosnou obsahovou konstrukcí instalační koláže se stala síť, která tvoří rastr, na jehož pozadí se vše odehrává. Síť se stává nejen prostorem, ve kterém se pohybujeme, o který se můžeme zachytit, ale také prostorem, který zachytává nás. Koláž se tímto způsobem vrství a divák se stává jednou z ingrediencí díla.