Nemožnost dosažení cíle ne kvůli vlastní neschopnosti, ale pro neurčitost touženého. Přejeme si vidět dříve, než se díváme. Přítomnost je tak stále odkládána do budoucnosti, která tím přestává existovat. Neboť, jak již někdo řekl či napsal, skutečná budoucnost je pouze ta, kterou neočekáváme, ta která nás překvapí. Současné projekty Vojtěcha Rady ústící v aktuálním případě ve video-instalaci reflektují skrze zcela odlišné příběhy a vizuální motivy právě tento paradox – touhu dosáhnout nedosažitelného. Toto napětí mezi teď a vzdáleným je polem představivosti.