Petra Lelláková and Vladimíra Večeřová’s exhibition is a continuation of their previous work, which is characterized by physical involvement and the transfer of artistic collaboration into video, creating vivid images and reactions to specific environments and landscapes, as well as to the heritage of old art. The project Gossip was created in the Sicilian landscape and is loosely related to the video Marmotour, in which the artists became part of the Carrara marble quarry. Here, the landscape and natural conditions do not play the role of background but, together with the memory of the place itself, of an equal factor with which they deal in different ways.

Na výstavě v Galerii TIC představí Jan Chlup své aktuální téma, ve kterém hraje ústřední roli kniha a její čtení: kniha jako platforma umožňující jiné pojetí časovosti, kniha jako metafora stavebního prostoru, kde se čas stává svobodným a kde se definitivní podoba příběhu vyjevuje až ve čtenářově mysli.