We live in the era, which has erased dreams about future. Hasty imagination from recent decades, which produced landing on the Moon, is privatized; it lives only in the dreams of the Silicon Valley billionaires. Instead, every one of us is very familiar with the vision of apocalypse – the environmental catastrophe is already here and only now we learn about its real extent. To a certain degree, the gloomy mood and dystopian atmosphere echoes the images of space colonisation, as the pop culture presents it – it becomes its dark twin. Measuring Earth installation examines alternative script of the expansion into space: future, where we never leave the Earth, but we hide deeper into its core following the devastation of its surface and in the search of groundwater.

Projekt Blízké setkání je výsledkem několikaměsíčního dialogu studentů FaVU VUT Jozefa Mrvy a Jakuba Tajovského. Oba umělce spojuje především schopnost kriticky uvažovat a pracovat v rámci několika různých médií. Fascinují je přírodní vědy, vesmír, tvarová dokonalost geometrie a její využití v prostoru. V Galerii mladých se tato myšlenková východiska spojila v apokalyptické modelové situaci: srážky meteoru s galerijním prostorem. Reálný prostor galerie je přetvořen do virtuálního prostoru vytvořeného konspiračními dialogy autorů. Jakub s Jozefem vytváří situaci, kdy se jejich dialog zhmotňuje do objektu, přesouvá se z ideové roviny do roviny fyzické a začíná existovat samostatně. Myšlenky, které se od určité fáze společného rozhovoru oddělily a šly vlastní cestou, následně zaplňují prostor galerie. A to doslova, fyzicky, ve formě vesmírného objektu, dominují prostoru a soupeří s díly, pro které měly být původně jen předstupněm. Srážka myšlenky s formou probíhá ve dvou úrovních: v metafyzickém setkání dvou autorů, které vyústí do fyzické konfrontace diváka s finální ideou.