„Mýtus ztotožňuje počátek lidských dějin s aktem volby, ale veškerý důraz klade na hříšnost prvního aktu svobody a z toho vyplývající pykání […] V mýtu je pojídání ovoce ze stromu života a poznání dobrého a zlého z formálního hlediska hříchem. Jako akt svobody je akt neposlušnosti počátkem rozumu. Mýtus však hovoří o jiném důsledku prvního aktu svobody.”
Erich Fromm