Galerie TIC nejsou sbírkotvornou institucí se stálou expozicí – realizují paralelní soustavy krátkodobých výstav. V rychlém programovém sledu tak zůstává trvalou právě jen nestálost a permanentní mizení. Výstava „Výběr ze sbírky“ je (intuitivní) reakcí na tento provoz: komentuje sběratelství, archivaci a muzejnictví.

(Z cyklu Artefakty ze salónu třídního boje)

Intervence Petra Duba staví na interpretaci autorských pojmů „ideologická paměť“ a „sociální nevědomí“. Instalace odkazují k dílu britského sociologa Davida Harveyho, který se věnuje převážně výkladu postmoderních politických a ekonomických procesů. Harveyho práce pro Duba představuje inspirační zdroj postihující globální provoz a aktuální krizi kapitalistického systému, který autor využívá pro demonstrování konfliktu mezi zobrazovací metodou a abstrahováním v současném umění, v obecnější rovině také konfliktu mezi zdrojovými texty a jejich „svévolnou“ interpretací či mytizací.