Druhá ze série výstav v rámci projektu Most: Brno-Praha představí symbolické propojení těchto měst skrze sochařskou situaci zahrnující místně dostupné materiály a odlitky veřejného prostoru. Rudolf Samohejl (absolvent Ateliéru sochařství Umprum) se dlouhodobě zabývá vztahem soch a jejich prostředí, a v rámci projektu připraveného pro galerii konText přenese detaily soch z Prahy i Brna do sjednocujícího galerijního rámce. Z lokálních materiálů je vytvořeno přechodné pouto mezi oběma místy a vzniklá myšlenková i prostorová konstrukce vybízí k redefinování účelu daného prostředí a nabízí nové možnosti jeho zakoušení.