BACKBONE

Galerie U Dobrého pastýře 10 10 — 24 11
vernisáž — 09 10 2018 17:30

Zdejší první samostatná výstava berlínského umělce a grafického designéra Andrease Töpfera (1971) má charakter předběžné retrospektivy. Jejím východiskem je rozsáhlý archiv autora dokládající širokou škálu užití média kresby. Najdeme v něm především záznamy každodenního života na kancelářských papírech formátu A4 nebo v A5 sešitech a – často vektorové nebo vektorizované – ilustrace s různou mírou vázanosti na text. Pro Andrease Töpfera je kresba součástí identity, paměti a dokumentací osobní minulosti. Nahlédnutím do autorova archivu jako bychom se dostali do jeho mozku s možností znovu prožívat jeho myšlenkové pochody. 

 Kresba je pro něj totiž v první řadě metodou a metaforickou kostrou myšlení. Tato „pevná půda pod nohama“ neboli „páteř myšlení“ je také kreativním zdrojem všech jeho projektů směřujících do užité sféry: tvorby knih, časopisů nebo provozu vlastního vydavatelství. To vše ve spolupráci se současnými umělci, spisovateli a filozofy. Autorova pozice přitom zůstává autonomní. Užitá sféra tak díky Andreasu Töpferovi rozšiřuje diskurzivní pole současného umění. Sám autor tvrdí, že když tvoří, neilustruje text, ale naopak rozvíjí nezávislý vizuální jazyk s vlastním kosmem. Každá z jeho kreseb komunikuje významy na téměř jazykové úrovni. 

Spekulativní poetika – formát zastřešující i práci Andrease Töpfera – je lingvistickou laboratoří zkoumající literaturu a poezii. Spolu s filozofem Armenem Avanessianem publikoval Töpfer knihu Speculative Drawing 2011–2014(2014). Mezi další Töpferovy projekty se řadí spolupráce se Sabine Scho, se kterou se podílel na tvorbě magazínu a putovní výstavy The Origin of Senses (2015). Spolu s Danielou Seel založil v roce 2013 nakladatelství kookbooks, pro které ilustroval a graficky zpracoval více než 80 knih. Výstava představuje průřez touto částí autorovy tvorby, jakož i jeho vizuální deníky obsahující tisíce kreseb.