CONVEYOR´S SCROLLS

Galerie mladých 15 11 — 09 01
vernisáž — 14 11 2020 17:30

Výstava Alex Selmeci a Tomáše Kocky Juska má formu dvojí prezentace: fyzickou na fasádě Galerie TIC a virtuální, dostupnou na webu galerie. Obě situace formulují nový pohled na fyzický objekt Linus the Conveyor. Tento koč, nosič nebo doručovatelka, kuriérska služba přichází z dob běžného využívání dronů a samořídících aut, ovšem zachovává starý způsob přepravy zásilek. Operuje v bezsignálových pásmech, přenáší materiální produkty, které nemohou být definovány pouze daty. 

Uvažování o díle a jeho významech je volně ovlivněno esejí americké spisovatelky sci-fi, Ursuly K. Le Guin, The Carrier Bag Theory of Fiction. Autorka v ní metaforicky popisuje jakým způsobem zacházíme se zdroji a co jsou prostředky, které je transferují. 

„Je lidské, aby ste dali něco co chcete, protože je to užitečné, jedlé nebo krásné, do tašky nebo koša, kousku svinuté látky nebo listu nebo do sítě utkané z vlastních vlasů, nebo čehokoliv, co máte k dispozici. Poté si to vezměte domů s vámi, domov je další, větší druh váčku a později si to vezměte ven a sníte to, nebo si to uložíte do zásob na zimu, do lékárničky nebo na posvátné místo.”

 

 

Linus the Conveyor je jakýmsi antropomorfizovaným objektem, přenáší, ochraňuje, má vlastní inteligenci i empatii, cítí odpovědnost. Poškozené přepravní obaly retušuje. Je hybridním pozůstatkem starého světa. On, rovněž jako jemu podobní a podobné se přesouvá mezi jednotlivými skupinami sběračů a sběraček, vytváří propojení a buduje novou infrastrukturu. Sám si je domovem. Tvar a technická výbava objektu Linus the Conveyor navazuje na utopické architektonické ideje skupiny Archigram. Ta se zaměřovala na nové vztahy mezi jednotlivcem a městem, založeném na pohyblivých modulových strukturách. Michael Webb v 60. letech pracoval na modelech pohyblivých obytných prostředí: Cushicle a Suitaloon. Prototypy měli podobu batohů, ve kterých byla složená konstrukce pohodlného lehátka a měkké stěny, kterou by bylo možné nafouknout a pak zase vyfouknout a zbalit. Vhodný, dostatečně odolný, měkký a transparentní materiál pro bublinu dosud nebyl vynalezen. Linus the Conveyor osvobozen od své materiální podoby nasleduje tyto modely spekulativního designu a stává se tak dokonalejším.

Ursula K. Le Guin ve své eseji dále navrhuje re-definovat technologii a vědu jako tašku, prostředek, obal, který přenáší a ochraňuje zdroje. Navrhuje vzdát se v příbězích hrdinu a nezneužívat technologie jako prostředek demonstrace moci.


Slovenská umělecká dvojice Alex Selmeci a Tomáš Kocka Jusko vytváří zejména objekty, prostředí a komplexní intermediální instalace. Důraz kladou především na materialitu objektů, skrz kterou formulují příběhy alternativní až paralelní přítomnosti nebo fiktivní minulosti, která ještě nenastala. Posunutá časová os v jejich pracích funguje jako cyklus vizí, selhání, konstantní uvažování o dopadu fikce na realitu a naopak.