Výstavní projekt Come Over When You’re Sober je druhým dílem cyklu Stávat se dívkou, který si jako téma vybral postavu (mladé) dívky, jak se s ní můžeme setkat v dílech Tiqqun (1999), Deleuze a Guattariho (1980), nebo Witolda Gombrowitze (1937). Cílem cyklu je na pozadí prací mladé generace českých umělkyň a umělců postavu mladé dívky představit jako vědomé i nezamýšlené vodítko při konfrontaci s nesnázemi dnešního světa. 

Galerie Vak se nacházela, nebo možná ve stavu určité hibernace stále ještě nachází, ve sportovní brašně její zakladatelky a první kurátorky Anety Willertové. Podobně jako u jiných netradičně koncipovaných galerií stála i za jejím založením snaha opustit exkluzivní prostředí standardního galerijního formátu a přiblížit se nepoučenému diváku. V tomto případě šlo o vykročení nejenom symbolické – vak totiž vedle prostoru pro prezentaci současného umění nadále plnil i svoji původní funkci a jeho majitelka ho s sebou nosila například na tréninky thai boxu nebo jiná cvičení. Výstavy ve Vaku byly většinou situovány do menší přihrádky s průhlednou fólií, původně asi zamýšlené jako prostor pro kartičku s kontaktními údaji majitele zavazadla pro případ jeho ztráty.
    Také formát vernisáží respektoval mobilní charakter Vaku. Každá výstava byla představena na speciálním místě, jehož výběr měl na starost sám vystavující umělec nebo umělkyně. Každá jednotlivá vernisáž tak byla zážitkem vytržení sama o sobě, kdy pozvaní hosté (pozvánky na vernisáže Vaku chodily zásadně e-mailem a rezignovaly na možnosti sociálních sítí) museli nejprve absolvovat cestu na ohlášené místo, tam je pak čekal (performativní) umělecký zážitek.
   Galerie Vak se nacházela ve sportovní brašně její zakladatelky Anety Willertové. Ta se rozhodla reflektovat svoji aktuální životní situaci a tak pro zpracování tematické výstavy v Kontextu oslovila dvojčata Danielu a Denisu Ponomarevovy, které výklenky symetricky propojily Vakem do tvaru jediného mateřského organismu se dvěma plody. Výstava Capsula je poslední výroční zastávkou projektu Jádra & Tvary.

Daniela Ponomarevová ve svém projektu Plán – DELTA pracuje s fiktivní postapokalyptickou událostí reagující na stav civilizace. Zastoupené objekty představují útržky, segmenty či zbytky vyvrhnutého modulu, který se vlivem exploze odtrhnul od kosmické kolonizační lodi DELTA. Projekt přináší příběh, hovořící o domnělém zániku Země, z níž se během uplynulých let stal pouze jakýsi testovací objekt, přechodné místo pro lidstvo, které neodvratně čeká zničení obrovským asteroidem. Toto katastrofické klišé je zde využito záměrně, pád asteroidu reprezentuje neodvratnost a sílu přesahující lidské možnosti.