COME OVER WHEN YOU’RE SOBER

Galerie U Dobrého pastýře 05 08 — 28 02
vernisáž — 04 08 2020 17:30

Výstavní projekt Come Over When You’re Sober je druhým dílem cyklu Stávat se dívkou, který si jako téma vybral postavu (mladé) dívky, jak se s ní můžeme setkat v dílech Tiqqun (1999), Deleuze a Guattariho (1980), nebo Witolda Gombrowitze (1937). Cílem cyklu je na pozadí prací mladé generace českých umělkyň a umělců postavu mladé dívky představit jako vědomé i nezamýšlené vodítko při konfrontaci s nesnázemi dnešního světa. 

Postava mladé dívky podává svědectví o problémech, jakými jsou sebeidentifikace, až perverzní tlak na naše tělo-obraz, konzumní způsob života nebo apatie, „pseudo-aktivita“ a neschopnost čelit současným výzvám. Její existenci lze vystopovat v samotném životě umělkyň a umělců, v prezentaci jejich děl nebo v online sdílení obrazů samých sebe. Na podoby, gesta, zápletky a záhyby mladé dívky totiž nenarážíme jen v cílené práci s vlastními zkušenostmi, tělem, performance či autoportrétem, ale také v nezbytných sebeprezentačních až sebeperformativních strategiích, které umělci využívají mimo kreativní produkci. 

Jelikož jsou tyto aktivity úzce spjaté se sociálním životem na síti, ptáme se i na pozici, do které se dostává reálné lidské tělo po tom, co se od něj oddělí část identity. Zajímá nás, jak se do tohoto algoritmem ovládaného procesu vkrádá techničnost a biologie emocí a jak se vědomí, že andrenalin, dopamin, serotonin nebo oxytocin z biologického hlediska konstituují všechny naše emoce, odráží na podobě našich identit. Kam nás vede moc „kurátorovat“ svou identitu prostřednictvím péče o svého avatara a co konkrétně substituujeme „kurátorovaním“ svých (v těle uvězněných) emocí prostřednictvím narkotik.