Výstavní projekt Come Over When You’re Sober je druhým dílem cyklu Stávat se dívkou, který si jako téma vybral postavu (mladé) dívky, jak se s ní můžeme setkat v dílech Tiqqun (1999), Deleuze a Guattariho (1980), nebo Witolda Gombrowitze (1937). Cílem cyklu je na pozadí prací mladé generace českých umělkyň a umělců postavu mladé dívky představit jako vědomé i nezamýšlené vodítko při konfrontaci s nesnázemi dnešního světa. 

Co když nám algoritmy vezmou práci? Většina z nás ráno vstane a jde do práce. Vyděláváme peníze, ale zároveň se bavíme s kolegy a zapojujeme do společnosti vlastní aktivitou, kterou právě proto máme považovat za smysluplnou a naplňující. Tento základní společenský vztah je ale narušován z tolika různých směrů, ať již jde o neustálý tlak na větší výkonnost, flexibilitu, nové kompetence, mobilitu, vlastní angažování se a nadšení z chodu firmy, ale také stereotypní úkoly, podřízení korporátní kultuře a hierarchii, nebo vlastní pocity nedostatečného zadostiučinění, životní prohry a krize.

Výstavní projekt Come Over When You’re Sober je druhým dílem cyklu Stávat se dívkou, který si jako téma vybral postavu (mladé) dívky, jak se s ní můžeme setkat v dílech Tiqqun (1999), Deleuze a Guattariho (1980), nebo Witolda Gombrowitze (1937). Cílem cyklu je na pozadí prací mladé generace českých umělkyň a umělců postavu mladé dívky představit jako vědomé i nezamýšlené vodítko při konfrontaci s nesnázemi dnešního světa.