Výstavní projekt Come Over When You’re Sober je druhým dílem cyklu Stávat se dívkou, který si jako téma vybral postavu (mladé) dívky, jak se s ní můžeme setkat v dílech Tiqqun (1999), Deleuze a Guattariho (1980), nebo Witolda Gombrowitze (1937). Cílem cyklu je na pozadí prací mladé generace českých umělkyň a umělců postavu mladé dívky představit jako vědomé i nezamýšlené vodítko při konfrontaci s nesnázemi dnešního světa. 

Martina Smutná

ve spolupráci s Ianem Mikyskou a Maryanou Kozak

 

A můj je osud​ takový.

Neb chytrá jsouc, jsem jedněm předmět závisti,

a druhým nepohodlná…

a ty se bojíš mne, bys neutrpěl zlé.

Stav můj však není takový – mne neboj se –

že provinila bych se proti vám.

Neb čím jsi ty mne ukřivdil? Tys tomu dal sám sebe, komu přál sis.

Já jsem ta, kdo nenávidí,

tys však jednal rozumně.

Euripides