DIVÁK MÁ CENU

Galerie U Dobrého pastýře 05 12 — 02 02
vernisáž — 04 12 2018 17:30

Divácká cena je po boku Ceny Jindřicha Chalupeckého udílena již od roku 2002. Diváci prostřednictvím hlasování na internetu nebo přímo v místě konání finálové výstavy volí jednoho z finalistů. Dosavadními vítězi divácké ceny byli například Anna Hulačová, Lukáš Karbus, Richard Loskot, Rafani, Alena Kotzmannová, Tomáš Moravec nebo Jakub Hošek. Společnost Jindřicha Chalupeckého ve spolupráci s Galeriemi TIC uvede v prosinci v Brně výběr prací držitelů divácké ceny z posledních let spolu s krátkými videorozhovory na téma smyslu a hodnoty tohoto ocenění.

Výstava však chce přesáhnout rovinu rekapitulace minulosti a jejím hlavním smyslem je aktivně oslovovat právě přicházejícího diváka – za pomoci různých strategií docílit stavu, v němž si divák živě uvědomuje sám sebe jako stěžejního činitele při vnímání a vytváření významu jednotlivých děl i výstavy jako celku.

Smyslem projektu je zviditelnit a tematizovat názory širšího spektra diváků (současného) umění. Jejich hodnocení umění přirozeně není formováno stejnými měřítky či požadavky, jaké zastává odborná porota, která vybírá laureáta CJCh, pokud ale nechceme, aby bylo současné umění uvězněno v bezpečí slonovinové věže, je nezbytné věnovat pozornost širokému publiku – vycházet mu vstříc, ale nepodceňovat ho.