EARTHWORKS

Galerie mladých 26 10 — 26 11
vernisáž — 25 10 2016

Aleš Zapletal během svého studia proplul několika malířskými ateliéry a tato jeho „promiskuitnost“ byla pro jeho současnou tvorbu a rukopis zcela zásadní. Po dynamické sérii Box, surrealistickém cyklu Kouzelná dobrodružství rozmarného vtělení a instalaci Stopaři podzimu se po skončení studia jeho styl ustálil a autor se rozhodl svou tvorbu soustředit na dlouhodobější cyklus. 

Pokračuje v subtilnější malbě, která se objevila už v sérii s melancholickým názvem Podzim jara (2015). Tyto malby obestírá vzduchový opar evokující techniku sfumato a místy se malba doslova noří jakoby z pomyslné mlhy kroužící kolem. V nové kolekci Earthworks ustoupil od zobrazování figur a představuje naopak soubor vylidněných prostředí a interiérových zátiší s důrazem na architekturu, artefakty, přírodniny a zvířata.

Experimentování autor nasměroval do výběru podkladových materiálů (plátno, papír, dřevo). Anachronický způsob malby a název Earthworks odkazují k legendárním land-artovým projektům Roberta Smithsona z přelomu 60. a 70. let a k jeho uvažování o vlivu času nejen na hmotu, ale i myšlení.