Faunův bál

Galerie mladých 15 09 — 16 10
vernisáž — 14 09 2021

Ve své nadcházející samostnatné výstavě Gideon Horváth pokračuje se svým projektem, který je zaměřený na současnou reprezentaci mýtické postavy fauna. Ve své letošní předcházející výstavě v ISBN Books+ Galerii v Budapešti se tento umělec zaměřil na faunovu queer hypersensitivitu a projevy odolnosti, které se obě projevují jako emancipační síly. 

Gideon Horváth pracuje se včelím voskem, který je pro něj neustále se měnící a fluidní, queer materiál, který mu napomáhá vytvářet prostředí blízké karnivalovému světu boha Baccha.

V nadcházející výstavě naváže na toto téma nejen sochami a předměty, ale i novým videem, které reflektuje osobní setkání s postavou fauna také jako sebereflexivní projev.