Gideon Horváth ve své samostatné výstavě experimentuje se současnou reprezentací mýtické postavy fauna. Faun je v této interpretaci kvůli své queer identitě společensky vyloučená, vyhoštěná postava. Prožívá chvíle skrývání, adaptace i začlenění, ale zároveň se vydává na cestu emancipace, která posiluje chápání jeho identity. Skrz tuto postavu ukazuje, jak se hypersenzitivita a sebeobrana proměňuje v osvobozující sílu. Látky, smysly, formy a útvary se vzájemně prolínají v tomto stavu extáze, který lze zachytit pomocí stále se měnícího materiálu včelího vosku. U příležitosti výstavy pro Galerii TIC Gideon Horváth představuje svou letošní práci i nová díla.