GOSSIP

Galerie mladých 13 12 — 13 01
vernisáž — 12 12 2017

Výstava Petry Lellákové a Vladimíry Večeřové je dalším pokračováním jejich předchozí tvorby, která se vyznačuje fyzickým zapojením a přenesením umělecké spolupráce do videa, vytvářením živých obrazů a reakcí na konkrétní prostředí a krajinu, stejně tak jako na dědictví starého umění. Projekt Gossipvznikal v sicilské krajině a volně navazuje na video Marmotour, ve kterém se staly autorky součástí carrarského mramorového lomu. Krajina a přírodní podmínky zde nehrají roli pozadí, ale, spolu s vlastní pamětí místa, rovnocenného činitele, se kterým se potýkají různými způsoby. 

Stejně tak jako samy se sebou a to vždy spolu s jim vlastním humorem, ve kterém nalezneme grotesknost, absurditu či nepatrnou dávku ironie, jež úzce souvisí s kritickým pohledem na převahu racionality v současném světě. V aktuálním projektu se autorky pohybují na písčitých přímořských pláních, ve zlatém světle, v ruinách staré továrny na cihly připomínajících zaniklý chrám. Stávají se živými sochami a skrze video nechávají volně promítat obrazy komunikace mezi historicky poznamenanou krajinou a tělem. 

Někdy se do okolního prostředí noří a přirozeně s ním splývají, jindy jde o krkolomný zápas dvou odcizených prvků, těla a prostředí, ve kterém se pohybuje. Jakým způsobem je možné se opět přiblížit a vrátit se k opomíjenému a pro nás již skoro zapomenutému porozumění s okolním světem, jež nevychází z racionálních konstruktů, ale je spjaté s emoční a iracionální stránkou naší osobnosti? Se stránkou, která byla připisovaná především ženám, která byla vysmívaná a potlačovaná. Cílem autorek není pokládat odpověď, ale spíše zprostředkovat pokus o toto opětovné přiblížení a to, jak už bylo řečeno, s pro ně typickým vtipem a nadhledem.