Výstava Petry Lellákové a Vladimíry Večeřové je dalším pokračováním jejich předchozí tvorby, která se vyznačuje fyzickým zapojením a přenesením umělecké spolupráce do videa, vytvářením živých obrazů a reakcí na konkrétní prostředí a krajinu, stejně tak jako na dědictví starého umění. Projekt Gossipvznikal v sicilské krajině a volně navazuje na video Marmotour, ve kterém se staly autorky součástí carrarského mramorového lomu. Krajina a přírodní podmínky zde nehrají roli pozadí, ale, spolu s vlastní pamětí místa, rovnocenného činitele, se kterým se potýkají různými způsoby. Stejně tak jako samy se sebou a to vždy spolu s jim vlastním humorem, ve kterém nalezneme grotesknost, absurditu či nepatrnou dávku ironie, jež úzce souvisí s kritickým pohledem na převahu racionality v současném světě.