“I AM NOT SURE ABOUT YOUR CONCERN, BUT IT’S REALLY NICE.” RUCOLA

Galerie mladých 14 11 — 08 12
vernisáž — 13 11 2018 17:30

Showroom nebo výstava v procesu instalace? Hybridní forma. Tak jako u rostlin a živočichů i v umění dochází k mezidruhovému křížení. Indiciemi současné estetiky jsou živé rostliny, DIY objekty, královská modrá barva a perfektně technicky propracované videodokumenty nebo prezentace fiktivních událostí a produktů. Vše z hlediska estetiky vycizelované a přesně aranžované, i když působící nahodile. Nastolená situace podněcuje dialog a aktivizuje přemýšlení o způsobech, jak uvažovat nad živými rostlinami nejen z hlediska dekorace, ale i samotného živého organizmu. 

Uschlé květiny vzbuzují soucit a uvažování o tom, proč se jim nedaří. Je dokázáno, že když se s kytkou mluví hezky a vede se s ní dialog, je spokojenější a lépe roste. Dokonce i rostliny, které na tom nejsou nejlépe, se z tohoto stavu mohou díky vhodné starostlivosti dostat. Péče a starostlivost se v projektu „Rucola“ pohybují na pomezí konceptualizmu, aktivizmu, produktového designu a DIY umění s ambicí vytvořit platformu pro vývoj a prezentaci prototypu nového produktu – chytrých hodinek. 

Ty vizuálně lákají potenciálního uživatele bužírkovou DIY estetikou, jejich funkce ale není jenom estetická, upozorňují na nutnost pravidelné péče o jednotlivé rostliny v domácnosti. Také výběr konkrétního druhu rukoly není náhodný, rostlina je esencí diskuze mezi oběma umělci a vzhledem k zvýšené propagaci a popularitě rukoly v posledních letech odráží zároveň aktuální preference v gastronomii. Otevírá také otázku, zda je vůbec žádoucí, aby si člověk zvykl na to, že ho má něco upozorňovat, aby nezapomínal.