JÁDRA & TVARY: GALERIE PANA ŠŤOVÍČKA

Galerie Kontext 16 09 — 31 12
vernisáž — 15 09 2020 17:30

Další výstava z cyklu Jádra & Tvary představí Galerii pana Šťovíčka. Vedle hlavního tématu cyklu, jímž je fenomén brněnských nezávislých vitrínkových galerií, otevře tento díl hned několik dílčích podtémat, která však svým významem původní téma pravděpodobně přesahují.

Galerie pana Šťovíčka se totiž nacházela v jedné z budov někdejší textilní továrny Vlněna z 19. století. Část chátrajícího komplexu v nultých a desátých letech 21. století sloužila jako ateliéry a nárazově se zde pořádaly i další kulturní akce. Vzhledem k tomu, že značná část nájemců na místě navzdory smlouvě o pronájmu nebytových prostor za levný peníz i bydlela, můžeme o Vlněně této doby mluvit jako o jednom z mála příkladů uměleckého squatu v Brně. 

Navzdory snahám o záchranu cenného komplexu (s poukazem na jeho historické a architektonické kvality, ale i význam pro nezávislou kulturu), byla původní Vlněna v roce 2016 zbourána a nahrazena novostavbou kancelářských budov. Michaela Dašková a Oldřich Morys, kteří galerii provozovali v letech 2012–2013, se rozhodli ve své výstavě tematizovat právě tuto rapidní proměnu, jíž byla podoba i funkce areálu nenávratně změněny. Původního plán počítal s jejich opětovným vstupem do míst, kde galerie (ve vitríně umístěné na schodištní patce v přízemí již neexistující budovy) stála, výměnou za poskytnutí výstavního prostoru (pro změnu na schodišti do prvního patra Galerie TIC) k prezentaci developerovi aktuálního projektu Vlněny, firmě CTP. Kancelářská novostavba na jedné straně, a galerie současného umění na druhé, si měly prohodit své role a stát se místy konfrontace dvou kontradiktorních kulturních přístupů.

Dohoda mezi oběma stranami se však v průběhu příprav výstavy několikrát měnila, a to jak vlivem dílčích vzájemných neporozumění, tak kvůli časovému presu způsobenému poněkud opožděným začátkem realizace konceptu ze strany umělců a Galerie TIC. Nakonec došlo ke kompromisu, kdy fotografie Vlněny “před a po” rekonstrukci, které jako svou prezentaci vybrala firma CTP, jsou společně s původní vitrínou umístěny nejprve do 6. 10. v TICu. Odtud se poté kompletní výstava přemístí do recepce budovy AB na Vlněně, kde zůstane do konce výstavního termínu 31. 12. 2020. Součástí performativního přesunu vitríny zpět do prostoru Vlněny pak bude komentovaná procházka areálem s jejím někdejším dlouholetým zaměstnancem a správcem z období uměleckého squatu panem Šťovíčkem, zakladateli galerie M. Daškovou a O. Morysem a sociálním geografem Vojtěchem Kalábem, který promluví o dopadech gentrifikace v Brně. CTP na oplátku slíbila propagovat akci na svých sociálních sítích a ve výtazích, které jsou součástí komplexu nové Vlněny.