Umělec inscenuje setkání diváků s nahodilými útržky často zcizených myšlenek.

Umělec předvádí mezi čtyřmi bílými stěnami faktické nedorozumění.

Umělec přeceňuje zájem veřejnosti o svou tvorbu.

Umělec hraje ve společnosti zaměřené na zisk „prominentní“ roli.

Umělec lobbuje uzavřeností svého díla do vhodně zvoleného referenčního rámu za dílčí zájmy svého cechu a sebe samého.

Umělec se topí ve zrádných vírech vzájemně antagonistických diskurzů.