Písky mikrosvěta 2.0 je dlouhodobý projekt volného uskupení slovenských a českých autorů: Michala Žilinského, Jakuba Ročka, Petra Jambora a Jakuba Němce. Kolektiv autorů pracuje s médiem scénické instalace, 3D animace a tématem globální environmentální krize. Autorem zvukové intervence je Tomáš Moravanský. Kurátorkou projektu je Marianna Brinzová.