Písky mikrosvěta 2.0

Galerie U Dobrého pastýře 15 06 — 15 10
vernisáž — 14 6 2022

Piesky mikrosveta 2.0 je dlhodobý výstavný projekt prezentujúci voľné zoskupenie českých a slovenských autorov – Petra Jambora, Jakuba Němca, Jakuba Ročka a Michala Žilinského, ktorých spája absolvované štúdium v Ateliéri kresby a grafiky pod vedením Svätopluka Mikytu na FaVU VUT v Brne. Kolektív autorov v súčasnosti pracuje s médiom scénickej inštalácie a 3D animácie. Projekt voľne nadväzuje na uplynulú výstavu Piesky mikrosveta, ktorá minulý rok (jún – september 2021) prebehla v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici (SK). Výstava Piesky mikrosveta 2.0 podobne ako jej prvá verzia pracuje s postapokalyptickým naratívom. Je založená na voľnej kolaborácii autorov, ktorí prepájajú široké spektrum médií – od objektu cez inštaláciu až po video, 3D animáciu a zvuk. Názov vychádza z predstáv/idey o akomsi novom zriadení sveta, ktoré nastalo po súčasnej globálnej kríze. Tá sa v príbehu Pieskov mikrosveta stala počiatkom nových mikrosvetov a mikropríbehov, štartujúc ich svojbytnú existenciu. Dej nás ale napokon vedie až za horizont dejín nového zriadenia s úvahou, čo nastalo po zlyhaní deglobalizovanej formy spolužitia.

Umelci následné status quo a to, čo k nemu viedlo príliš nekritizujú, skôr sa mu odovzdávajú s pátosom jednej z mnohých predstáv o lokálnom i globálnom konci sveta. Výstava Piesky mikrosveta 2.0 pracuje s už pomerne „prevarenou“ témou globálnej environmentálnej krízy ako s fenoménom, ktorý sa do umenia vrátil po roku 2000 v novom kontexte vedecky orientovanej multiodborovej platformy antropocénu. Pred diváka tak stavia site specific inštaláciu, ktorá odkazuje na krízovú situáciu. Pripomína krízový štáb alebo bunker, miesto, odkiaľ sa riadila posledná ľudská koordinovaná činnosť. Divák do intervencie v Galerii TIC vstupuje v stave bezčasia, času „po“ alebo „post“, kedy sa predchádzajúca hrozba a ťaživá situácia rozplynula. Na mieste nachádza už len ruiny, fragmenty, spomienky... Spletitý environment je korunovaný veľkoformátovým videom – naratívnou 3D animáciou s výraznou hudobnou zložkou od prizvaného autora Tomáša Moravanského. Animácia je „postpostmodernou“ kolážou plnou odkazov na popkultúru a technooptimizmus. Ironizuje nadobudnuté a nakoniec aj zničené ľudské kultúrne statky, ktoré však paradoxne ukazuje v dematerializovanej podobe vo svete virtuálnych objektov a simulácií, množiacich a prekrývajúcich sa do nekonečna.

Petr Jambor (1988, CZ) je absolvent Ateliéru kresby a grafiky na FaVU VUT v Brně (2018). Ve voľný tvorbe se venuje zejména objektem a instalacím. Je víťezem ceny Best book design from all over the world, 2017.

Jakub Němec (1990, SK/CZ) je absolvent Ateliéru kresby a grafiky na FaVU VUT v Brně (2018). Je to novomediální umělec pracující zejména s médiem instalace a objektu.

Michal Žilinský (1992, SK/CZ) je absolvent Ateliéru kresby a grafiky na FaVU VUT v Brně (2018). Zabývá se digitální animací, kresbou a instalací. Je vítězem soutěže pohyblivých obrazů - Jiné Vize SK, 2018 a 2019.

Jakub Roček (1989, CZ) je absolvent Ateliéru kresby a grafiky na FaVU VUT (2016). Věnuje se 3D animaci, videu, instalaci, grafice a objektu. Kromě volné tvorby učí na střední umělecké škole v Praze.

Tomáš Moravanský (1991, SK/CZ) je doktorand na Katedře teorie a dějin umění FaVU VUT. Tvoří na poli galerijních instalací, intervencí do veřejného prostoru, pohyblivého obrazu, zvuku, hudební produkce, fyzického divadla a tance.

Marianna Brinzová (*1987, SK) je absolventkou FaVU VUT v Brně. Od roku 2015 jako freelance kurátorka realizovala řadu výstav na Slovensku a v Čechách. Od roku 2016 spoluorganizuje festival DOM v Bratislavě.

Projekt z verejných zdrojov formou štipendia autora Michala Žilinského v rámci medzinárodných mobilít podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.