Písky mikrosvěta 2.0 je dlouhodobý projekt volného uskupení slovenských a českých autorů: Michala Žilinského, Jakuba Ročka, Petra Jambora a Jakuba Němce. Kolektiv autorů pracuje s médiem scénické instalace, 3D animace a tématem globální environmentální krize. Autorem zvukové intervence je Tomáš Moravanský. Kurátorkou projektu je Marianna Brinzová.

V letních měsících se promítací sál Kina CIT na Radnické proměňuje v prostor pro místně specifické instalace, revidující médium pohyblivého obrazu i situaci kinoprojekce. Spectacle: Residuum Adama Turza zastavuje čas v jedné sekvenci nebo filmovém políčku, kdy se ocitáme v mezeře mezi akcí a reakcí, v bodu dokonané destrukce, těsně před plným uvědoměním si důsledků tohoto činu. Akt zániku ovšem není náhlou a nepředvídatelnou nehodou, spíš nás obléká do zvířecí kůže z bajky o vařené žábě.