Název výstavy Maxe Másla reflektuje obtížnost navázání na komunistické myšlení. Úpřimně v něm hledat nejde a ironické se otáčení za minulostí nikam nevede. Snaha o hledání řešení tím, ale nekončí. Videokoláže z dobových agitačních filmů kříži dva záznamy z aktuálních akcí. První zachycuje snové uvažovaní o bagrování golfového hřiště během bagrování pole a druhá se odehrává během výročí 30.ti let oslav sametové revoluce.