NAME OF MY DOG IS ERICH FROMM

Galerie U Dobrého pastýře 10 02 — 23 04
vernisáž — 9 2 2016

Některé nápady „visí ve vzduchu“, a proto je ve stejný čas a nezávisle na sobě uchopí víc lidí. V této logice se setkal nápad kurátorky Galerií TIC Mariky Kupkové a kurátora a pedagoga Petra Kamenického z Katedry výtvarné výchovy PdF MU uspořádat výstavu Tomáše Přidala a Barbory Přidalové. Každý z kurátorů měl tento záměr spojený s odlišnými motivacemi. Marika Kupková hledala pro výstavní program Galerií TIC na rok 2016 autora, který je spojený s lokální kulturou, ale jehož tvorba není provinční; který příliš necirkuluje v programech jiných výstavních institucí, ale současně nabízí přesvědčivá umělecká sdělení. Petr Kamenický zase vycházel ze zadání uspořádat výstavu v rámci Týdne výtvarné kultury, jejíž letošní motto zní: Napiš obraz!. 

Pro spojení obrazu a textu se jako ideální zástupce nabízel právě Tomáš Přidal jako básník a současně ilustrátor. Nota bene když se jedná o jednoho z výrazných absolventů výtvarné výchovy PdF, na které Petr Kamenický prostřednictvím výstav soustavně a zdařile upozorňuje. Do výběru Přidalových kreseb je začleněna také fotografická tvorba Barbory Přidalové, čímž se paradoxně tolik nevzdalujeme z teritoria ilustrace. Jen je třeba ji vnímat volněji. Barbora Přidalová ve vystavených fotografiích vlastně „ilustruje“, tedy doprovází vlastním výrazovým aparátem „text“, který představuje sám Tomáš Přidal nebo autorčina rodina. Pokud je tedy referentem Tomášových ilustrací text v klasickém smyslu, pak se u Barbory jedná o okruh jejích blízkých. Výstava probíhá současně ve dvou expozicích Galerie TIC – v Galerii Kabinet a v Galerii U Dobrého pastýře – které měly dosud oddělený výstavní program. 

Instalace částečně respektuje jejich dosavadní zaměření: expozice v Kabinetu je soustředěna k Přidalovu básnickému a ilustrátorskému projektu Awaiting User, který by měl být v knižní podobě publikován v březnu tohoto roku. Prostor U Dobrého pastýře je pak věnován tvorbě obou autorů. Budou zde zastoupeny Přidalovy kreslířské cykly z let 2011-2015 jako Invisible Larry, Piquant Cops nebo nejnovější Dorsiflex Critical Review, které budou kombinovány s aktuální fotografickou tvorbou Barbory Přidalové. Jakkoli jsou umělecká činnost obou autorů formálně odlišná a ideově svébytná, vypovídá tato část výstavy především o jejich vzájemné vztahu, a to jak na úrovni dialogu specifických vyjádření i médií, tak v rovině … lásky.